Wie zijn onze docenten?

Onze WisCat specialisten zijn Jasper Reinders en Marco van Stoffelen.

Jasper Reinders is een uitstekende docent voor Pabotrainer.

Jasper Reinders is afgestudeerd in Wiskunde en Natuurkunde en is een aantal jaar werkzaam geweest voor de Universiteit van Amsterdam.

Marco van Stoffelen is een uitstekende docent voor Pabotrainer.

Marco Stoffelen heeft zijn masterdiploma behaald in Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht. Marco werkt naast dat hij diverse bijlessen geeft ook als student-assistent voor verschillende bachelor opleidingen aan de Universiteit Utrecht.

Sarah: “Ik wilde de rekentoets gewoon halen. De docent bij de Pabotrainer beheerste de stof goed en hij wist mij te motiveren.”

WisCat
100%