Wat voor sommen moet je allemaal kunnen voor de WisCat?

Voor het maken van de WisCat moet je een aantal dingen kennen. Maar geen zorgen, bij alle onderdelen kan Pabotrainer jou helpen. De toets bestaat uit twee onderdelen.

Deel 1: Hoofdrekenen
Het eerste deel gaat om hoofdrekenen. Pabotrainer kan je allerlei trucjes leren om deze vragen goed te kunnen beantwoorden. Hoofdrekenen omvat basisvaardigheden (tafels 1 t/m 12, kwadraten van 1 t/m 12, metriek stelsel, omzetten van procenten in kommagetallen, breuken en verhoudingen) en diverse manieren voor het oplossen van een som. Je moet de verschillende mogelijkheden kennen om een som op te lossen. Er worden namelijk vragen gesteld waarbij de vraag wordt omgedraaid: welke manier moet gebruikt worden om deze som op te lossen?

Deel 2: Verhaaltjessommen
In het tweede deel worden er verhaaltjessommen gesteld. Dit is een mix van verschillende soorten opgaven. Basisbewerkingen, breuken, procenten, verhoudingen en decimale getallen, meten en meetkunde, informatieverwerking, kans en statistiek, verbanden, grafieken, tabellen en woordformules.

Oefensommen
Om een beeld te krijgen van de varagen die worden gesteld kun je kijken naar hun oefenopgaven van de eindtoets van basisschoolleerlingen. Dit niveau is vergelijkbaar met het niveau van WisCat. Ook is het verstandig om het instructiedocument vooraf te lezen. Deze is gemaakt voor CITO en legt precies uit wat de bedoeling is.

WisCat
100%